keskiviikko 10. kesäkuuta 2009

Todellinen vapaus valita toisin

Ryhmä vaihtoehdottomuuden "politiikasta" tarpeekseen saaneita aktivisteja, poliitikkoja, kulttuurin tekijöitä, tutkijoita ja muita kansalaisia ovat käynnistäneet prosessin, jolla tähdätään politiikan palauttamiseen politiikkaan. Tavoitteena on todellinen vapaus valita toisin.

Ensimmäinen julkinen askel oli vappuna Helsingin Sanomissa julkaistu ilmoitus, jolla kutsuttiin koolle kaikki halukkaat Kulttuuritalolla järjestettävään avoimeen foorumiin. Ilmoituksen maksoivat kolmisensataa allekirjoittanutta. Joukossa tunnettuja ja tuntemattomia nimiä. Foorumi on tulevana lauantaina. Siinä seuraava askel. Tervetuloa paikalle.

Kyse ei ole tietyn puolueen, järjestön tai henkilön oman edun pönkittämisestä. Kyse ei ole myöskään EU-vaalien jälkipyykistä. Vasemmisto rypi suossa jo viime syksynä, kun projektin suunnittelu käynnistyi. Vasemmisto on hävinnyt vaalit toisensa jälkeen ja aina päädytään toteamaan, että viesti oli hyvä, mutta se ei mennyt perille. Jo pitkään olisi ollut kuitenkin tarpeen miettiä olisiko vikaa myös itse viestissä eikä vain sen välityksessä. Lauantaina Kulttuuritalolla paneudutaan toivottavasti myös tähän.

Mitä vikaa viestissä sitten on?

Ensinnäkin vapaus valita toisin edellyttää todellisia toisenlaisia vaihtoehtoja. Ei ole mieltä tehdä nimellistä valintaa perinteisten vasemmisto- ja oikeistopuolueiden välillä, jos poliittisissa linjoissa ei ole eroa. Tällä viittaan esimerkiksi SDP:n kyvyttömyyteen vastustaa uusliberaalia hegemoniaa, mikä on johtanut siihen, että SDP:n politiikan sisällöt ovat juuri siellä, minne tuore puheenjohtajakin ne viime kesäkuussa vahingossa sijoitti: yksin keskustassa. Ei olla sisällöllisesti selkeästi vasemmalla, mutta retorisesti jäädään kuitenkin sopivan etäisyyden päähän kokoomuksesta.

Edelleen nämä todelliset vaihtoehdot edellyttävät näkemyksiä siitä, mitkä konkreettisesti olisivat ne rakenteet, jotka olisivat vaihtoehto nykyiselle järjestelmälle. Ei pientä pintaremonttia ja vanhojen hyvien aikojen muistelua. Elämme aivan eri aikakaudella ja erilaisessa yhteiskunnallisessa todellisuudessa kuin silloin, kun suuret ikäluokat rakensivat itselleen hyvät työpaikat ja eläkkeet ja lapsilleen peruskoulun.

Ei voida enää keskittyä hyvinvoinnin, yhteiskuntarauhan ja talouskasvun turvaamiseen Suomen rajojen sisäpuolella. Ensinnäkään kansallisvaltiokeskeinen päätöksenteko ei ole enää mahdollista globaalin talouden asettaessa sille yhä ahtaampia reunaehtoja. Toisekseen yhden kansan omien etujen ajaminen muiden kustannuksella on huonosti perusteltavissa eikä takaa rauhaa, tai lopulta niitä kahta muutakaan tavoitetta. Globalisaation myötä on rakennettava aiempaa paljon massiivisempia järjestelmiä, joilla ohjata maailmantaloutta siten, että päädytään vaurauden tasa-arvoiseen jakautumiseen ja eettisesti perusteltavissa olevaan yhteiskuntajärjestykseen. Järjestelmän on tietenkin oltava demokraattisessa ohjauksessa.

Vaikka vasemmisto saisi viestinsä muokattua todelliseksi vaihtoehdoksi, on kuitenkin vielä jotain, mikä liittyy ongelmallisesti valintaan ja vapauteen. Ei nimittäin ole kovinkaan selvää, missä määrin ihmiset tekevät vapaita valintoja. Missä määrin valinta perustuu todelliseen tietoon valintojen seurauksista tai tietoisuuteen omiin valintoihin johtavista tekijöistä - oman toiminnan vaikuttimista?

Se, että ihmiset muodostavat mielipiteitään (ja valitsevat) siltä pohjalta, millaisia mielikuvia tai fiiliksiä jokin asia herättää, ei ole todellista vapautta. Se on unissa kävelemistä osaksi sattumanvaraisten ärsykkeiden, osaksi järjestelmällisen manipulaation johdattelemana.

Kuka ei olisi joskus havahtunut kesken mainoslaulun hyräilemisen. Aivoihin pakkautuu paljon muutakin ja paljon huolestuttavampaa mielihalujamme ja mielipiteitämme ohjaavaa materiaalia huomaamattamme, jos emme tarkastele ympäristöä jatkuvasti ja ärsykkeitä kriittisesti suodattaen. Ja kun päätämme tämän tehdä, on käsiteltävä myös ne valmiina vastaanotetut mielipiteet, jotka ennen heräämistä ehtivät tallentua aivokuoreen. Vasta sen jälkeen olemme vapaita valitsemaan. Toivottavasti silloin tarjolla on vaihtoehtoja.

Niin kauan kun suurin osa ihmisistä kävelee unissaan, valtaa pitävillä ei ole hätää. Mutta toivotaan, että ihmiset ovat ja pysyvät lauantaina hereillä. Odotan, että Kulttuuritalolla päästään käsiksi todellisiin vaihtoehtoihin ja kaikille tarjoutuu mahdollisuus osallistua niiden luomiseen.

Vapaus valita toisin - Avoin foorumi 13.6. Kulttuuritalolla: Ohjelma täällä.

Ei kommentteja: